KFUMs Utbildning för Utbildare

KFUMs Utbildning för Utbildare – “Kuffen”, har fokus på att utbilda nya utbildare för Fördjupningskurs i ledarskap – Emma. Kuffen är det sista steget i KFUM:s utbildningspaket Helheten.

Läs mer om Kuffen


Välkommen på KFUMs Utbildning För utbildare!


[ms-protect-content id=”439″]

Utbildningen har tre huvudsakliga komponenter:

1. Träning
Utifrån ordspråket: “To learn, read. To know, write. To master, teach.”, bygger utbildningen på att deltagarna övar på att själva lära ut – det är så man lär sig materialet bäst. Varje deltagare kommer få hålla ett 10-minuters kurspass utifrån befintligt Emma-material. Detta ska förberedas innan kursen. (Obs! Det måste kommuniceras att passet absolut inte behöver vara perfekt! En-två timmars förberedelse är lagom.)

2. Feedback
Kuffen är en avancerad ledarskapsutbildning som bygger på tidigare ledarskapsutbildningar (Emma och/eller Mary). Det innebär att deltagaren förväntas vara mogen att hantera och välkomna konstruktiv feedback. Feedback är därmed en central och integral del av Kuffen. Deltagaren kommer få feedback på sitt kurspass. Feedbacken ska vara både stärkande och utvecklande och fokusera på innehåll (tema/vad/ämne/teori) och process (hur/presentation/leverans).

3. Teori
Den tredje komponenten av Kuffen är teori vilket syftar till att förtydliga och förklara teoretiska aspekter av kursmaterialet. Det kan t.ex. handla om att gå djupare i FIRO-teorin, eller förstå normkritik och härskartekniker på ett djupare plan. Teorin innefattar också ett obligatoriskt segment i normer och normkritik. Reflektion är också en integral och löpande del av utbildningen för att öka självinsikt och integrera lärdomarna.


Så här gör du – handledarmanual

Förslag på upplägg

Fredag

15.30-17.30 Ankomst

18-19.30 MIDDAG

20-21 Pass 1: Presentation
Ramar
Förväntingar, farhågor, spelregler

21.00-21.30 Kvällssamling
Det här har KFUM betytt för mig. 5 minuter per deltagare, gärna vid brasa eller lägereld med kvällsfika.

Lördag

FRUKOST

9.00-9.30 Morgonsamling & backspegel

10-12.30 Pass 2: Deltagarnas kurspass
10 min + 10 min feedback per deltagare

LUNCH

13-14 Pass 3 Deltagarnas kurspass
10 min + 10 min feedback per deltagare

15-15.30 FIKA

15.30-17.30 Pass 4 Kommunikation / Facilitatorrollen

18-19.30 MIDDAG

20-21 Pass 5: Reflektion från dagen
Frågor & svar
Utmaningar, insikter

21.00-21.30 Kvällssamling

Söndag

FRUKOST

9.00-9.30 Morgonsamling & backspegel

10-12.30 Pass 6: Fokus på två Emma pass utifrån deltagarnas prioritering:
1) Förtydligande teori
2) Förtydligande hur man kan lägga upp övning

LUNCH

13-14 Pass 7: Normer & Normkritik
Jämställdhet

14-15 REFLEKTION & BOOSTING
– Det här tar jag med mig
– Det här vill jag påminna mig själv om
– Boostingfeedback till varandra

15-15.30 FIKA / STÄD / HEMRESA

15.30-17.30 Hemresa

Förberedelseuppgifter för deltagare

Dessa uppgifter skickas till deltagare för utbildningen vid anmälan och/eller tillsammans med annan information.

1. Reflektera över innebörden av KFUM i ditt liv
Vad har KFUM betytt för dig? Förberedelse i form av en kort text eller punktform så att deltagaren är redo att berätta detta under kurshelgen.

2. Förbered ett kurspass på 10 minuter för gruppen
Basera kurspasset på ett ämne inom Emma och på Emma-manualen. Ett sätt att lägga upp ett kurspass är
• Story/intro – Berätta en kort anekdot från ditt liv/ledarkarriär som har med ämnet att göra, som kan väcka gruppens intresse
• Ramar – Berätta vad syftet med kurspasset är och ungefär vad som kommer ske (tidsram/ rumsram).
• Teori – Redogör för det huvudsakliga teoretiska aspekterna i ämnet.
• (Övning – Beskriv instruktionerna för en lämplig övning (Övningen behöver inte göras under loppet av det korta kurspasset)

3. Deltagaren ska fylla i ett formulär för att förbereda kursledarna
I formuläret får deltagaren ranka vilka av Emmas kurspass (ur Emma-materialet) som deltagaren känner sig mest (9) till minst (1) bekväm med, samt vilka kurspass hen önskar prioritera att fokusera på under kurshelgen (rangordna: högsta prio (9), lägsta prio (1).

4. Deltagarna ska läsa igenom:
KFUM Sveriges stadgar, idé och värdegrundsdokument, jämställdhetspolicy, policy mot alkohol, droger och tobak, checklista för tillgänglighet. Allt finns på helheten.framtidenjustnu.se. Dessa kan också skickas ut via email om du som arrangerar utbildningen vill det istället.

Efterarbete för deltagare

1. Göra ett schema för en Emma utifrån sin passion & kunskap.

2. Skriva ett A4 på temat: Det här är mina styrkor som utbildare och ledare samt insikter från helgen.

Förväntningar på deltagare från KFUMs utbildning för utbildare ”Kuffen”:
• Deltagare från Kuffen uppmuntras att hålla en Emma tillsammans med en annan processledare, alternativt “gå brevid”erfaren utbildare, inom ett år efter hen har gjort Kuffen.
• Det finns möjlighet att utbilda i Emma även i andra regioner än sin egen.
• Deltagare från Kuffen ingår efter genomförd utbildningen i en resurspool för Emma-utbildare, som KFUM Sverige förvaltar. Därmed kan deltagare från Kuffen bli kontaktade med förfrågan om att leda en Emma tillsammans med en annan processledare.

[/ms-protect-content]

[ms-membership-login header=no register=no autofocus=no show_remember=no redirect_login=https://helheten.kfum.se/kfums-utbildning-for-utbildare/]
George

George

Om KFUM

Läs mer

Williams

Williams

Grundläggande ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Emma

Emma

Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Mary

Mary

Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

Läs mer

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar