Vad är Helheten?

Helheten är KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM rörelsen i Sverige. Helheten har två huvudsakliga fokusområden:

 • Ledarskap & personlig utveckling
 • KFUM

Syftet med Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Helheten består av fem utbildningar:

 • Introduktion till KFUM – George: Om KFUM
 • Introduktion till ledarskap – Williams: Grundläggande ledarskap & personlig utveckling
 • Fördjupningskurs i ledarskap – Emma: Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
 • Avancerad ledarskapsutbildning – Mary: Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
 • Processledarutbildning – ”Kuffen”: KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

George och Williams kan göras i vilken ordning som helst. Dessa är relativt korta och genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.

Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Det är primärt regionerna i KFUM som erbjuder Emma.

Mary är en avancerad ledarskapsutbildning under en hel vecka för ledare över 20 år och ledarerfarenhet från rörelsen. KFUM Sverige arrangerar Mary, eventuellt i samarbete med en KFUM region. Mary genomförs utomlands och hos någon YMCA eller YWCA förening.

Ledare med längre ledarerfarenhet har möjlighet att utbilda sig till Emma-utbildare. Denna utbildning sker under en helg med vissa förberedelseuppgifter. KFUM Sverige anordnar denna utbildning, eventuellt i samarbete med en KFUM region.

Allt material för Helheten finns tillgängligt online på https://helheten.kfum.se/ Här finner du;

 • Handledarmanualer för respektive kurs
 • Mallar för kursintyg
 • Mall för utvärdering
 • Länk till utbildningsrapport till KFUM Sverige
 • Kalendarium över planerade utbildningar för hela rörelsen
 • Checklista för jämställda möten
 • Checklista för tillgänglighet
 • KFUM Sveriges policy mot alkohol, droger och tobak
 • KFUM Sveriges värdegrund

Helheten 2.0 – dessa är skillnaderna!

Det ursprungliga materialet Helheten lanserades vid Riksombudsmötet i Eskilstuna 2005. Tiden går, KFUM utvecklas och vår omvärld förändras. För att möta rörelsens aktuella behov av ett relevant, aktuellt och kvalitativt ledarskapsprogram beslutades att materialet i Helheten skulle revideras och uppdateras.

Det finns en rad skillnader i det nya materialet, Helheten 2.0, mot det tidigare. Tidigare hade både George och Williams komponenter om KFUM, ledarskap och personlig utveckling. Tidigare har Helheten alltså stått på tre ben: KFUM-kunskap, ledarskap och personlig utveckling. I det reviderade materialet, “Helheten 2.0”, har ledarskap och personlig utveckling slagits ihop, för de går hand i hand. Då blir det alltså två fokus som genomsyrar alla delar i Helheten: KFUM och ledarskap + personlig utveckling.
I det nya materialet har George enbart fokus på KFUM och Williams på ledarskap och personlig utveckling. Målgruppen och syftet har förtydligats och materialet finns online.

För Emma har tolv kurspass tagits fram. Varje Emma-utbildning ska, för att kallas en Emma, innehålla minst fem av dessa, var av några är obligatoriska. Syfte, målgrupp och förkunskap har förtydligats och materialet finns online.

För Mary har syfte, målgrupp och förkunskap förtydligats och ett kursmaterial har tagits fram.

En till nyhet med Helheten 2.0 är att den innehåller en Utbildning för Utbildare, “Kuffen” (KFUMs utbildning för utbildare). Syftet med Kuffen är att skapa en kader av Emma-utbildare för att säkerställa en jämn och hög nivå på alla Emmor som erbjuds i rörelsen. Det ger också KFUM Sverige en bättre överblick över vilka utbildare som finns vilket har potenial att möjliggöra för utbildare att genomföra kurser i andra regioner och ett ökat samarbete vad gäller utbildning mellan regioner.

Pedagogiken i Helheten 2.0 är genomgående interaktiv, deltagande och reflekterande. Logiken bygger på att lärandet blir både mer relevant, givande och varaktigt om det bygger på individens egen erfarenhet, behov och drivkraft. Det innebär att i princip alla inputs (d.v.s. video, presentation, genomgång, teori) varvas med en övning och/eller reflektions/diskussionsfrågor.

Många ideella och anställda från KFUM rörelsen har bidragit till Helheten 2.0. Särskilt tack till Lena Pålsson, Sofia Skoglund, Lisa Larnemark Schultzberg, Karin Magnholt, Annika Thomsson, Åsa Vennberg, Pernilla Holmberg och Niklas Börjesson för sina idéer och bidrag till det nya materialet! Materialet är sammanställt av Aron Wängborg och Caroline Daly.

Vill du att någon kommer till er och berättar mer om Helheten? BOKA ETT HELHETEN-BESÖK 

George

George

Om KFUM

Läs mer

Williams

Williams

Grundläggande ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Emma

Emma

Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Mary

Mary

Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

Läs mer

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar